دنیای مدبرانه ى من

با هم بودن «آغاز» ، با هم ماندن «پیشرفت» و با هم کار کردن «موفقیت» است

 
شش سیگما
نویسنده : محمد - ساعت ۸:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/٤
 

نمونه اطلاعاتی که برمبنای آنها می توان پروژه های شش سیگما را تعریف و اجرا کرد چیست؟

١- کاهش نرخ بازده
٢- افزایش خطاهای مربوط به مشتری

و ...


٣- افزایش هزینه های اجرایی- عملیاتی
۴- افزایش هزینه های ضایعاتی/ دوباره کاری
۵- افزایش هزینه های کیفیت
۶- افزایش موجودی محصول درجریان ساخت
٧- مسایل مربوطه به کیفیت اقلام وارده
٨- افزایش زمان انجام کارها
٩- کیفیت غیر قابل پیش بینی
١٠- عملکرد غیرقابل پیش بینی
١١- اطلاعات غلط
١٢- اطلاعات مخدوش
١٣- قابلیت ضعیف فرآیند
١۴- ظرفیت محدود/اندک
١۵- داده های کمی اندازه گیری شده درمقابل داده های وصفی
١۶- حجم بالای محصول
١٧- کیفیت ضعیف
١٨- قصورپیش ازحد در تامین رضایت مشتری
١٩- نیاز به تکرار زیاد تنظیم ها
٢٠- هزینه های بالای نگهداری وتعمیرات
٢١- بهره وری اندک از ماشین
٢٢- هزینه های زیاد تنظیم
٢٣- وجود مشکلات لاینحل فرآیندی
٢۴- کاهش/ افت کارایی واثربخشی


 
comment نظرات ()